Maria Niemi pratar

Seminarium: Vi också

Vad hände efter #metoo? På Internationella Brottsofferdagen den 22 februari kan du ta del av ny svensk forskning på brottsofferområdet och fördjupa dina kunskaper om brottsoffers situation och rättigheter. Maria Niemi håller i ett seminarium med fokus på hbtqi-personers berättelser.

Utifrån antologin Vi också tar redaktör och författare Maria Niemi upp vad hbtqi-personer berättat. Trots att hbtqi-personer i hög grad är utsatta för sexuella övergrepp har dessa berättelser saknats i det offentliga rummet och under #metoo.

Under seminariet får du ta del av berättelserna, och får också veta mer om vad personerna hade behövt för stöd från samhället. Dagen riktar sig till dig inom socialtjänst, skola, rättsväsende, hälso- och sjukvård, till verksamma inom brottsoffer-, kvinno- och tjejjourer, till politiker inom kommun och regioner samt till andra berörda. Såväl statliga som kommunala och ideella aktörer är välkomna att delta.

Arrangör av dagen är Brottsoffermyndigheten och seminariet arrangeras av RFSL Stödmottagning.

Köp boken i QX Shop

Foto: Rebecka Ekholm

Dela inlägget

© Maria Niemi, 2020

Hemsidan skapad av iver.nu